Denken Voelen Creëren Bewegen

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden
Kan uw kind niet op school komen wegens ziekte of andere reden, of bent u te laat? Bel dan tussen 8.00 en 8.30 uur met school: 040 2213644
Ook kunt u uw kind ziekmelden via de app Parro. 
 
Verlof
Wilt u om een bijzondere reden verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan bent u volgens de leerplichtwet verplicht dit aan te vragen bij de directeur van de school.
Download het aanvraagformulier bijzonder verlof hier.
Stuur het elektronisch ingevulde formulier per mail naar directie@obsekenrooi.nl
Na goedkeuring ontvangt u een getekend exemplaar.