Visie en onderwijs

In september 2019 is de school gestart met het herijken van de visie.
De visie is nog volop in ontwikkeling, maar de belangrijkste speerpunten vastgesteld en in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

Missie
Op OBS Ekenrooi werken leerlingen, leerkrachten en ouders elke dag samen in een veilige en open omgeving aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Met brede ontwikkeling bedoelen we: leren met hoofd, hart en handen. We bieden onze leerlingen de mogelijkheid talenten te ontplooien en te ontwikkelen tot zelfstandige, tevreden en kritisch denkende jonge mensen.

Visie
OBS Ekenrooi is een TOP school. Wij gaan voor:

Talentontplooiing.
Talenten van onze leerlingen komen tot hun recht en ontwikkelen zich. Ieder kind groeit en leert elke dag. We leren, denken, voelen, bewegen en creëren.

Ouderbetrokkenheid.
In een actief partnerschap met de ouders zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Passie.
Zonder passie en plezier geen prestatie!

Op OBS Ekenrooi zijn we:
Verantwoordelijk; we nemen en geven verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af.
Betrokken; we hebben interesse in elkaar en we willen ons ontwikkelen.
Respectvol; leerlingen en medewerkers zijn respectvol en zorgzaam voor zichzelf, hun omgeving en elkaar.
Bevlogen; met bezieling en enthousiasme werken we samen.