De leerlingenraad 

De leerlingenraad vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen stemmen samen af wie welke taak op zich neemt. Zo worden er notulen gemaakt, is er een voorzitter en een tijdbewaker. Elke groep kan via een ideeën-bus verzoeken indienen bij de leerlingenraad.
 
 
Van links naar rechts:
Julian, Arne, Tijn, Nick
Elyne en Aukje.Fijn dat jullie met de school meedenken!