Denken Voelen Creëren Bewegen
Klassenklimaat

De leerlingen op OBS Ekenrooi zitten elke dag in de eigen groep. We hebben gekozen voor combinatiegroepen 1/2 en vervolgens is iedere groep homogeen opgebouwd. De leerlingen zitten met leeftijdsgenoten in 1 groep.
Een positieve sfeer is van groot belang om te komen tot leren. De groepsdynamiek heeft effect op het welbevinden van leerlingen. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat alle kinderen onderdeel zijn van de groep. "Niet a-p-a-r-t maar samen"!

We volgens het klassenklimaat door twee keer per jaar een vragenlijst af te nemen bij de leerlingen vanaf groep 4. Ouders vullen de lijst jaarlijks in. De leerkrachten bekijken de gegevens en handelen daar waar nodig.
Verder zijn dagelijkse observaties van belang bij het volgen van het welbevinden van ieder kind in de groep. Het signaleringsinstrument SCOL helpt ons om de sociale competentie in beeld te brengen.

Mocht er sprake zijn van pesten dan handelen wij volgens het prorocol Klassenklimaat.

Protocol Klassenklimaat.pdf