Denken Voelen Creëren Bewegen
Leerlingvolgsysteem

Op OBS Ekenrooi volgen we de ontwikkeling van de kinderen.
Observeren is het allerbelangrijkste! Kijken naar kinderen, Kijk hebben op de ontwikkeling van kinderen en er iets mee doen!

Om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld te brengen maken we in groep 1/2 gebruik van het observatie- en registratiestysteem "Kijk".  In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we overzichten, methodegebonden toetsen, signaleringsinstrumenten zoals SCOL en Bareka en de toetsen van CITO LOVS (Leer en Ontwikkeling Volg Systeeem).

Alle observaties, kindgesprekken en toetsen zorgen voor een goed beeld van de leerlingen. We bereiden passend aanbod voor in een groepsplan en waar nodig in individuele handelingsplannen. Uiteraard bent u als ouder op de hoogte van specifieke passende aanpak.

Voor meer informatie over de inzet van CITO:
cito_ouderfolder_cito_volgsysteem_primair_speciaal_onderwijs.pdf