Denken Voelen Creëren Bewegen
De leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit: Eetu, Marilène, Lola, Mattei, Jasper, Eline, Imre en Maurits.  

De leerlingenraad vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen stemmen samen af wie welke taak op zich neemt. Zo worden er notulen gemaakt, is er een voorzitter en een tijdbewaker. Elke groep kan via een ideeën-bus verzoeken indienen bij de leerlingenraad. Zo staat op dit moment het buitenspel en de schoolkrant centraal.

Fijn dat jullie met de school meedenken!