Denken Voelen Creëren Bewegen

Overblijven  
Onze school heeft tussen de middag pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar ook op school blijven. Samen met kinderopvangorganisatie Kinderstad bieden we alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTC!ub van Kinderstad. Daar kunnen de kinderen hun boterham opeten, hun drankje nuttigen en daarna lekker spelen. Zodat ze het middagprogramma weer fris kunnen beginnen.
 
De opvang regelen we met vrijwilligers. In overzichtelijke groepen zorgen we ervoor dat de kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun boterham en fruit meenemen, kinderopvangorganisatie Kinderstad zorgt voor het drinken, waarbij de kinderen kunnen kiezen uit melk en thee.
 
Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak buiten op het speelplein en bij slecht weer blijven we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en thuis voelen in de eeTC!ub Het is immers de pauze van de kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen.
 
Kosten
Wilt u op 1 of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub! 
Via de website http://www.eetclubopschool.nl kunt u een aanmeldformulier + machtiging automatische incasso downloaden. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar KC. Ekenrooi, t.a.v. Sandra Janssen, 
Maximiliaanlaan 1, 5583 XG Waalre. Uiteraard kunt u het formulier ook afgeven op KC. Ekenrooi. De kosten bedragen € 2,40 per keer dat uw kind komt naar de eeTClub! Uw kind is dan verzekerd van een plek in de eeTClub voor alle schoolweken in dat schooljaar. Zonder opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend ieder jaar verlengd.
 
Als u zo nu en dan gebruik wilt maken van de eeTClub! of op andere dagen dan uw overeenkomst dan kunt u dit telefonisch doorgeven bij de coördinator Karin Maasakkers op telefoonnummer 06-50286941. We verzoeken u, indien mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen.
 
Betalingen
Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub! U ontvangt per maand achteraf een factuur (10 x per jaar, niet in juli en augustus). 
Aanmelden
U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor de eeTClub! via het aanmeldformulier + machtiging automatische incasso. We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet, minimaal 1 maand voordat uw kind/kinderen hiervan gebruik gaan maken. Dan kunnen we uw kind/kinderen tijdig inplannen. In de eeTClub registreren we ook altijd welke kinderen aanwezig zijn, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. 
 
Vrijwilligers
De eetClub! draait (voor een deel) op vrijwilligers. Daarmee kunnen we de kosten beperken. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, familie, vrienden, die hieraan willen meewerken. 
Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 9,-- netto per keer. 
Bovendien kunnen vrijwilligers die zelf kinderen op onze school hebben gratis gebruik maken van de eeTCLub op dagen dat zij zelf actief zijn.
Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, andere ouders te leren kennen of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan. 
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt en wordt ingezet, is het uiteraard van belang dat u komt. De school en de kinderen rekenen dan op u. Bent u geďnteresseerd, neem dan contact op met de coördinator.
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust contact op met coördinator Karin Maasakkers op telefoonnummer 06-50286941 of met Directeur Sandra Janssen 040-221 30 80. Mailen kan natuurlijk ook: s.janssen@kinderstadwaalre.nl
4.9 Buitenschoolse Opvang
Huiselijk en uitdagend en heerlijk aan de bosrand. 
Buitenschoolse Opvang Ekenrooi is gevestigd in de Brede School Aalst. Wij besteden veel aandacht aan een veilige, huiselijke sfeer met voldoende uitdaging voor kinderen. We beschikken over verschillende ruimtes met eigen spelmogelijkheden. 
Er zijn 3 groepen op onze locatie. De oudste kinderen worden geplaatst bij de Boomhut aan de voorzijde boven, de middenbouw zit aan de boszijde boven bij de Kanjers. De allerjongsten vangen wij op in een aparte ruimte die extra veiligheid en geborgenheid biedt, de Toppers. Voor hen is er een eigen buitenruimte met voorzieningen passend bij de leeftijd.
We hebben plaats voor 100 kinderen. De kinderen worden opgevangen in een basisgroep en van daaruit maken ze keuzes wat ze gaan doen. Vrij spel of meedoen met een activiteit, werken in het atelier, een voetbaltoernooi of een knutselactiviteit.
Per 10 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig.
Met een bos in de achtertuin zijn we bewust bezig met natuur en omgeving. 
Lekker naar buiten om te bewegen. Attributen zijn er genoeg, waaronder een echte klimwand, de pannakooi of de klimspin.
 
Bij buitenschoolse opvang Ekenrooi kan uw kind naar hartenlust spelen. Samen met andere kinderen of lekker op zichzelf. Bij ons staat het spelen en plezier hebben voorop. Ons gebouw en prachtige buitenruimte bieden volop mogelijkheden. Kom gerust eens kijken! 
 
https://www.kinderstadwaalre.nl/ekenrooi